Vyjednávání pro firmy

Našim firemním klientům nabízíme tři základní modely fungování:

A: Vyjednávání bude ponecháno na společnosti Vyjednavame.cz a ta povede celý proces vyjednávání. Se zadavatelem bude domluveno v jaké podobě a jak často chce být seznamován s průběhem a jaký výsledek je pro něj zajímavý.

B: Vyjednávat bude společnost Vyjednavame.cz za přítomnosti pracovníka zadavatele, se kterým může být domluvena příprava nebo i rozdělení rolí při vyjednávání. Vyjednávání tak zároveň slouží jako trénink pro pracovníka zadavatele – v takovém případě může být součástí zakázky i následný rozbor vyjednávání nebo/i trénink na vyjednávání.

C: Společnost Vyjednavame.cz připraví trénink na vyjednávání pro pracovníky zadavatele a následně se spolu s nimi zúčastní vyjednávaní (rozdělení rolí bude dle dohody se zadavatelem). Následovat bude rozbor vyjednávání, zpětná vazba nebo pokračovací trénink.

Dle potřeb klienta jsme také schopni tyto přístupy kombinovat.

Kontakt

Miroslav Konopáč

606 748 820

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode