1. Úvod
  2. člen teamu

2. člen teamu

Karel Pošíval

Je jedním z nejzkušenějších policejních vyjednavačů v České republice. Začínal v roce 2001 na místním oddělení ve čtvrtém pražském obvodě, pokračoval na oddělení hlídkové služby, odkud přešel k zásahové jednotce. Tady získal specializaci policejní vyjednavač, kterou vykonává 17 let. Posledních 7 let řídí a metodicky vede tým pražských policejních vyjednavačů, což je jeho hlavní pracovní náplň.

Pořádá pravidelné semináře pro policisty i klienty z civilního sektoru v oblasti krizové komunikace a vyjednávání. Zároveň se podílí na výcviku nových policejních vyjednavačů v ČR, a v krizové komunikaci školí i strážce hranic Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž FRONTEX.

Jeho cílem je klientům předat principy, které mají zásadní podíl na tom, že jsou policejní vyjednavači úspěšní při řešení krizových situací, jako jsou případy sebevražedného jednání, zadržování rukojmí nebo barikádové situace. Principy, které vycházejí z respektu, úcty, klidu, zájmu o druhého, trpělivosti a flexibility. Karel je autorem dialogové knihy VYJEDNAVAČ, ve které o zmiňovaných principech vypraví v souvislosti s případy, které vyjednával.

www.vyjednavac.info

Karel

(Finsko, 2022) Přednáška KP pro příslušníky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž FRONTEX: